Melden

Wil je een (mogelijk) slachtoffer aanmelden? Neem contact op met CoMensha via het telefoonnummer (033) 448 11 86 of via het e-mailadres info@comensha.nl

De landelijke helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft. Je kunt bij ons terecht voor:

  • de registratie van (mogelijke) slachtoffers;
  • coördinatie van de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, waaronder de mogelijkheid tot rechtstreekse plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en Opvang voor slachtoffers van Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM);
  • en advisering.

 

Wij adviseren met name onze ketenpartners, zoals hulpverleners, zorg- en opvanginstellingen, opsporingsdiensten, overheid, advocaten en asielzoekerscentra. Wij beantwoorden juridische vragen over o.a. verblijfsvergunningen, het doen van aangifte, de bedenktijd, inschrijven bij de gemeente en het aanvragen van uitkeringen.
We geven advies over rechten en plichten van slachtoffers. Ook vragen over opvang, specialistische zorg, hulpverlening en ambulante begeleiding kunnen worden gesteld. Waar nodig verwijzen wij door naar de juiste instanties en koppelen (mogelijke) slachtoffers aan de juiste (opvang)organisaties.

Neem contact op
met CoMensha via

033 448 11 86

bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur