Melden

Wil je een (mogelijk) slachtoffer aanmelden? Neem contact op met CoMensha of met het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen

De Helpdesk van CoMensha is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel of er vragen over heeft.

Neem contact op
met CoMensha via

033 448 11 86

bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur

Meldpunt Uitbuiting
Minderjarigen

Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is een samenwerking tussen CoMensha en Terre des Hommes. Ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting, kunnen hier hun signalen delen. Als de melding er aanleiding toe geeft dan kan de actie- en opsporingsunit van Terre des Hommes nader onderzoek doen. Forensische onderzoekers zoeken online naar verdachte advertenties en sporen met nepprofielen op social media, fora en in chatrooms loverboys (mensenhandelaren) op. Uiteraard kan er ook meteen worden doorverwezen naar de politie als de situatie daar om vraagt.