Disclaimer

November 2020

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Mensenhandel in Nederland sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verweken.

Informatie op deze website

Mensenhandel in Nederland besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en aan het up-to-date houden van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Mensenhandel in Nederland sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie en/of condities op de website te wijzigen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Contactinformatie

Jessica Maas Journalistieke Producties – jmaasjournalistiek@gmail.com

CoMensha – Info@comensha.nl

VNG – mensenhandel@vng.nl