Meer weten over mensenhandel?

Samen tegen uitbuiting

CoMensha

CoMensha is het landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die samenwerkt met anderen. CoMensha faciliteert andere organisaties in de strijd tegen mensenhandel door te registreren, door te signaleren, te rapporteren, maar ook te agenderen en zo nodig tot actie aan te zetten.

Comensha Campagne
Fotografie: Ernst Coppejans. Voor de expositie Open je Ogen, een samenwerking tussen CoMensha en Stichting Open Mind.

Wat doet CoMensha?

  • Inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland
  • Zorgcoördinatie, eerste opvang en hulpverlening
  • Advisering, signalering en agendering van knelpunten
  • Ketensamenwerking: deelname in belangrijke overleggen zoals voorzitterschap in het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en deelname in de Taskforce Mensenhandel, ook internationaal
  • Bewustwording en voorlichting

Kompas Aanpak Mensenhandel

Het Kompas is een handboek, naslagwerk en biedt tal van handvatten voor beleid. Het Kompas kan ook als een volledige training worden doorlopen. Gebruikers kunnen aantekeningen maken in het programma, hoofdstukken en kaarten downloaden en specifieke onderdelen eenvoudig met collega’s delen.

Het Kompas, gemaakt in opdracht van de VNG, is een digitaal instrument dat Nederlandse gemeenten en andere professionals helpt bij de ontwikkeling van de aanpak mensenhandel. Het Kompas geeft uitgebreid antwoord op de vragen wat, hoe en met wie.

Programma Samen tegen Mensenhandel

Het programma Samen tegen Mensenhandel (2018) staat voor een integrale aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting in Nederland. Het programma Samen tegen Mensenhandel is geschreven met een groot aantal organisaties.  Ministeries, gemeenten, het OM, de politie, de Inspectie SZW, CoMensha, de KMar, de IND, opvang- en zorginstellingen, jeugdhulpverlening, scholen, NGO’s, private partijen tot internationale partners.

Nationaal Rapporteur Mensenhandel

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren.

Wegwijzer Mensenhandel

De Wegwijzer Mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel te vinden. Op deze site informatie over de verschillende fases en stappen in de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel, de rechten en regelingen die daarbij gelden en over de organisaties die daarbij verder kunnen helpen.